theZtyle.com

搜索
分享 [自制甜品‧一] 北海道3.6 牛奶布甸(軟滑)
小雲 2012-8-20 14:40
[自制甜品‧一]  北海道3.6 牛奶布甸(軟滑)
早幾日去左美食展覽, 見北海道3.6牛奶平平地就買左4盒1L裝 4盒... 1個月飲晒真係有D難道, 所以就不停咁搵呀搵, 搵牛奶布甸既整法 但係見到好多整法整出黎既布甸都過份硬身, 好似奶粉開既咁, 一D滑既感覺都無-3- 再唔係就過份地甜, 完全唔岩小雲既口味 最後, 終於俾小雲搵到質地又滑, 味道清香, 又不太甜的做法 北 ...
個人分類: 自制甜品|38785 次閱讀|32 個評論 熱度 7

Archiver|手機版|Privacy Statement|Terms Of Use|Contact Us

GMT+8, 2021-4-24 02:12

Powered by theztyle.com

© 2008-2014 The Ztyle.

TOP