theZtyle.com

搜索
分享 打鐵趁熱! 袪斑趁熱! 出文亦要趁熱! 激光初體驗@SKINIC
太陽女兒 2012-8-23 11:30
打鐵趁熱! 袪斑趁熱! 出文亦要趁熱! 激光初體驗@SKINIC
都隔左段時間冇出文啦, 事關暑期當然要玩盡佢啦,一口氣去一兩個旅行! 享受我最愛既陽光與海灘,實在太爽了~ 不過爽完一定有手尾跟,黑左就一定嫁啦, 雀斑又多左好多啦!!! 本身已經好困擾的,細細個就曬,而家大個就後悔了 T 。 T 點知 ...
個人分類: 體驗篇|9952 次閱讀|0 個評論

Archiver|手機版|Privacy Statement|Terms Of Use|Contact Us

GMT+8, 2020-4-3 04:07

Powered by theztyle.com

© 2008-2014 The Ztyle.

TOP