theZtyle.com

搜索
分享 Hyuna嘅Ice Cream
ChiChiChoCho 2013-1-24 10:21
Hyuna嘅Ice Cream
睇咗Hyuna嘅Ice Cream MV,真係覺得佢身材同個樣都好perfect 。好羨慕。整咗個Ice Cream theme 指甲。有啲地方整得唔係咁好,請見諒。 http://www.youtube.com/watch?v=FCx_gcuo6Msfeature=player_embedded
7577 次閱讀|0 個評論
分享 年年有餘!
ChiChiChoCho 2013-1-23 09:25
年年有餘!
就快新年啦! 用咗水貼整 指甲.年年有餘! 都係之前買落嘅 係淘寶嗰度, D水貼都只不過係幾毫子或者一蚊一張。所以成日不停咁買。平時一張要十蚊,而家用十份一嘅價錢就買到喇。唔買都對唔住自己。尤其是系啲全甲 水貼,系旺角見到要成二十幾蚊一張,我用咗人民幣$1.9就買到喇。今次用嘅水貼係半透明,所 ...
5186 次閱讀|2 個評論 熱度 1
分享 閃石加水貼
ChiChiChoCho 2013-1-22 09:28
閃石加水貼
閃石加水貼~ 如果10隻手指都係水貼既話,就太單調啦.我都係鍾意隻隻手指都唔同. 比人既感覺好似好複雜,好難整.但其實自己都可以o係屋企做到.
3980 次閱讀|0 個評論
分享 水手style既水貼~
ChiChiChoCho 2013-1-21 09:44
水手style既水貼~
買左水手style既水貼~ 好鍾意佢係實色水貼.所以就算底色係深色都無問題~
5876 次閱讀|7 個評論 熱度 1
分享 星星指甲。。
ChiChiChoCho 2012-12-27 20:53
星星指甲。。
失敗之作。。。好在唔係我對手。哈哈
4751 次閱讀|1 個評論 熱度 1
分享 聖誕節啦!!!
ChiChiChoCho 2012-12-25 12:28
聖誕節啦!!!
今日聖誕節啦 大家昨晚有無玩到天光呢? 我去左尖沙嘴。。。好多人呀!!!多人到想死。。。 大家今日有咩做呢?
5374 次閱讀|2 個評論 熱度 1
分享 格仔指甲~
ChiChiChoCho 2012-12-24 09:56
格仔指甲~
格仔指甲~
5399 次閱讀|1 個評論
分享 雪花指甲
ChiChiChoCho 2012-12-24 09:53
雪花指甲
雪花指甲
4686 次閱讀|5 個評論 熱度 1
分享 有片:聖誕老人,雪人,鹿仔,聖誕樹 指甲
ChiChiChoCho 2012-12-23 11:40
有片:聖誕老人,雪人,鹿仔,聖誕樹 指甲
兩隻手放咪一齊,就係一個完整既公仔啦。 http://www.youtube.com/watch?v=yBm1J7D2k0cfeature=player_embedded
5332 次閱讀|0 個評論
分享 紅色指甲
ChiChiChoCho 2012-12-22 12:08
紅色指甲
聖誕節當然要紅啦! 畫D心心同點點。。。可愛D
3600 次閱讀|2 個評論 熱度 1

Archiver|手機版|Privacy Statement|Terms Of Use|Contact Us

GMT+8, 2020-12-1 17:43

Powered by theztyle.com

© 2008-2014 The Ztyle.

TOP