theZtyle.com

搜索
分享 綠色好搶...加返D銀色就好D.
ChiChiChoCho 2012-3-30 15:33
綠色好搶...加返D銀色就好D.
綠色好搶...加返D銀色就好D.
2519 次閱讀|1 個評論
分享 French Nails
ChiChiChoCho 2012-3-27 09:22
French Nails
貼D野上去..o甘french nails 就無o甘悶啦.
3231 次閱讀|0 個評論
分享 Konad 豹紋.
ChiChiChoCho 2012-3-26 14:20
Konad  豹紋.
唔知之前有無post過呢... Konad 指甲印!
3706 次閱讀|0 個評論
分享 春天啦!
ChiChiChoCho 2012-3-23 09:03
春天啦!
春天啦!
2931 次閱讀|3 個評論 熱度 1
分享 French Nail...加D野,無o甘悶
ChiChiChoCho 2012-3-22 14:06
French Nail...加D野,無o甘悶
French Nail...加D野,無o甘悶
2454 次閱讀|0 個評論
分享 Konad 指甲印
ChiChiChoCho 2012-3-21 08:33
Konad 指甲印
有Konad 指甲印,可以好快就畫晒D指甲。 不過最衰係每次印o既時候,都只可以用1隻色。。。
3682 次閱讀|2 個評論
分享 爆裂指甲油
ChiChiChoCho 2012-3-17 12:25
爆裂指甲油
個花唔好。。。不過無所謂啦。反正我都係想試下爆裂指甲油jeh...
3208 次閱讀|11 個評論 熱度 2
分享 周街都會見到o既豹紋
ChiChiChoCho 2012-3-15 19:55
周街都會見到o既豹紋
到底係幾時開始興豹紋o架呢?年年都興。周街都係。咩商品都會有豹紋。。。 不過有真係幾好睇o既。油系指甲到又容易又快~
3019 次閱讀|6 個評論 熱度 2
分享 又係水貼~
ChiChiChoCho 2012-3-14 14:10
又係水貼~
做咩要畫得甘辛苦呢? 貼上去咪得囉~
3326 次閱讀|17 個評論 熱度 3
分享 Simple design
ChiChiChoCho 2012-3-13 12:19
Simple design
Simple nails
2733 次閱讀|0 個評論

Archiver|手機版|Privacy Statement|Terms Of Use|Contact Us

GMT+8, 2020-12-1 17:41

Powered by theztyle.com

© 2008-2014 The Ztyle.

TOP