theZtyle.com

搜索

blog 博文

最新發表的博文| 推薦閱讀的博文

分享 Always Fresh 鎖鮮袋,買新鮮食材都唔怕啦~
MagicSiuyee 2020-10-19 21:13
疫情期間盡量減少外出, Siuyee 身為上班一族, 因為放工返屋企街市已經冇晒餸買, 好多時都星期日一次過買定一星期既餸菜擺係雪櫃, 但有時候買完好多餸, 蔬果類擺落雪櫃好快就會爛,而要扔落垃圾桶咁浪費, 所以近日 Siuyee 使用 alwaysfresh鎖鮮袋擺放蔬果類, 希望蔬果可以擺耐D。 為甚麼蔬果放進雪櫃保 ...
4903 次閱讀|0 個評論

Archiver|手機版|Privacy Statement|Terms Of Use|Contact Us

GMT+8, 2021-1-21 20:23

Powered by theztyle.com

© 2008-2014 The Ztyle.

TOP