theZtyle.com

搜索

blog 博文

最新發表的博文| 推薦閱讀的博文

分享 對抗流感及嚴重病毒話咁易「白因子消毒抗菌噴霧」
MagicSiuyee 2019-12-25 19:07
Zoie 話咁快就2個月大,聖誕及新年將至,一家人又可以一齊去旅行, 而且亦會經常捉摸用品,出外旅行最怕揾地方洗手, BB 身體抵抗力較低,的確細菌較易傳播俾 BB, 隨身攜帶輕便裝「白因子消毒抗菌噴霧」。 輕便裝「白因子消毒抗菌噴霧」一開即噴, 不像含酒精的消毒劑不傷皮膚,噴一噴即可防疫抗菌, 輕鬆潔淨雙手話 ...
1326 次閱讀|0 個評論

Archiver|手機版|Privacy Statement|Terms Of Use|Contact Us

GMT+8, 2020-2-26 00:36

Powered by theztyle.com

© 2008-2014 The Ztyle.

TOP