theZtyle.com

查看: 1915|回覆: 0

Dr. BK Laser 教你雙眼皮小知識 小編長知識了 [複製鏈接]

帖子
0
發表於 2016-11-30 22:15:41 |顯示全部樓層

熊小編雖然係雙眼皮,但身邊都有不唔少單眼皮既朋友,

所以都睇左唔少有關做雙眼皮手術既資訊

雙眼皮既效果係咩? 其實只係簡單咁用枝牙籤,

對著塊鏡,挑一下眼皮,效果就好容易睇到﹗

有唔少人選擇雙眼皮貼,但效果其實只係好短暫,唔可以長久

唔好以為所有雙眼皮都係一樣,雙眼皮其實分為好幾類。

而不同既雙眼皮適合不同既臉型,如錐子臉配平行型雙眼皮,

圓臉配新月型雙眼皮,

所以,適合自己既雙眼皮先係最好既﹗

熊小編曾聽說過,年紀大左,眼皮鬆左,便唔可以做雙眼皮手術。

事實上,Dr. BK Laser 專家指出,雙眼皮手術同年齡冇關架﹗

即使咩歲數既人都可以擁有雙眼皮既眼睛呢﹗

基本上,雙眼皮手術同近視並冇關係。

但Dr. BK Laser 專家指出,如果SIS要同時做雙眼皮和治療近視眼既手術,

依兩者要相隔一段時間呢

有單眼皮既SIS,在考慮做雙眼皮手術之前,

要先看清楚雙眼皮手術既資料呀﹗

Dr. BK Laser 經專業註冊既醫生進行雙眼皮手術,

根據客人唔同既眼形同輪廓,打造出最合適個人臉型同性格既無瑕雙眼皮。

對於擁有厚腫眼皮既單眼皮人士,塑造雙眼皮可以令你雙眼立即有神﹗


博文地址:http://www.theztyle.com/home.php ... 8&do=blog&id=322082
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

Archiver|手機版|Privacy Statement|Terms Of Use|Contact Us

GMT+8, 2018-4-24 06:43

Powered by theztyle.com

© 2008-2014 The Ztyle.

TOP